1. Polska 71 lotów
2. Wielka Brytania 21 lotów
3. Niemcy 15 lotów
4. Norwegia 13 lotów
5. Hiszpania 10 lotów
6. Kanada 10 lotów
7. Szwajcaria 10 lotów
8. Węgry 8 lotów
9. Dania 6 lotów
10. Włochy 5 lotów
11. Chiny 4 loty
12. Holandia 4 loty
13. Stany Zjednoczone 4 loty
14. Gruzja 3 loty
15. Rumunia 3 loty
16. Szwecja 3 loty
17. Słowacja 3 loty
18. Francja 2 loty
19. Grecja 2 loty
20. Islandia 2 loty
21. Izrael 2 loty
22. Kazachstan 2 loty
23. Korea Południowa 2 loty
24. Malta 2 loty
25. Portugalia 2 loty
26. Rosja 2 loty
27. Serbia 2 loty
28. Ukraina 2 loty
29. Albania 1 lot
30. Austria 1 lot
31. Azerbejdżan 1 lot
32. Belgia 1 lot
33. Irlandia 1 lot
34. Kosowo 1 lot
35. Litwa 1 lot