1. Polska 69 lotów
2. Wielka Brytania 21 lotów
3. Norwegia 13 lotów
4. Niemcy 11 lotów
5. Hiszpania 10 lotów
6. Kanada 10 lotów
7. Szwajcaria 10 lotów
8. Węgry 8 lotów
9. Dania 6 lotów
10. Włochy 5 lotów
11. Chiny 4 loty
12. Holandia 4 loty
13. Stany Zjednoczone 4 loty
14. Gruzja 3 loty
15. Rumunia 3 loty
16. Szwecja 3 loty
17. Słowacja 3 loty
18. Francja 2 loty
19. Grecja 2 loty
20. Islandia 2 loty
21. Izrael 2 loty
22. Kazachstan 2 loty
23. Korea Południowa 2 loty
24. Malta 2 loty
25. Rosja 2 loty
26. Serbia 2 loty
27. Ukraina 2 loty
28. Albania 1 lot
29. Austria 1 lot
30. Azerbejdżan 1 lot
31. Belgia 1 lot
32. Irlandia 1 lot
33. Kosowo 1 lot
34. Litwa 1 lot